Links

Beroepsvereniging voor B.S.M.- de Jong® therapeuten
www.bsmnederland.nl
 Opleidingsinstituut voor B.S.M.- de Jong® therapeuten
www.ibsm.nl
 Vertrouw op je intuïtie
www.vertrouwopjeintuitie.nl

 
VOJIHet boek ober de B.S.M.-de Jong® therapie, geschreven door mevrouw de Jong.
Aan mijn ronde tafel
 Vbag
Vereniging ter Bevordering van de Alternatieve Geneeswijze
Lidmaatschapsnummer: 2100401
Prestatiecode: 24005
www.vbag.nl
 
VBAGRBCZ
Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg
Licentienummer: 911621R
www.rbcz.nu
 
RBCZSRBAG Stichting Registratie Beroepsbeoefenaren Aanvullende Gezondheidszorg
Registratienummer; 510536
www.srbag.nl
 
SRBAGAGB-code
Algemeen Gegevens Beheer register (Vektis)
Zorgverlenersnummer: AGB 90-040362
www.agbcode.nl

 
SRBAGSKJ Stichting Kwaliteitsregister Jeugd
Lidmaatschapsnummer: 110007137
www.skjeugd.nl
 


Opleidingsinstituut voor de osteopatische technieken van Frank de Bakker
www.osteopathiedebakker.nl
 


TCZ
Aangesloten bij het Tuchtrecht Complementaire Zorg
www.tcz.nl